skip to Main Content

Energiebeheer

In de energiemarkt voltrekken zich momenteel grote veranderingen

Energieprestaties

Energieprestaties Hoe zien de energieprestaties van uw gebouw eruit? Deze vraag lijkt zo logisch. Toch zijn er…

Energie Efficiëntie

Energieaudit In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn is bedoeld om te komen…

EPBD Inspectie

Keuring airconditioningsystemen Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat koel- en verwarmingssystemen goed…

Subsidies

Subsidies voor besparende maatregelen Om de doelstellingen van het Energieakkoord te verwezenlijken zijn er subsidies voor initiatieven…

Energieregistratie

Energieregistratie en -bewaking  Veel gegevens over het energieverbruik van uw organisatie zijn aanwezig in geïsoleerde en gefragmenteerde…

Energietransitie

In de energiemarkt voltrekken zich momenteel een grote veranderingen. Er vindt een onomkeerbare energietransitie plaats, van een fossiele en centrale energieproductie naar een duurzame en decentrale energieopwekking.

Energiebesparing en duurzaamheid zijn niet meer vrijblijvend. Aangescherpte wet- en regelgeving maken het noodzakelijk dat gebouweigenaren hier werk van moeten maken.

Zie dit als kans. Investeren in duurzame oplossingen zorgt niet alleen voor een lagere energiekosten en CO2-emissies, maar verhoogd ook de waarde van uw vastgoed bij verkoop of verhuur. Dat geldt ook voor de technologische veranderingen als gevolg van de Digitale Transformatie. U krijgt ermee te maken. Achterover leunen kan, maar is meestal niet verstandig

Doelstellingen behalen

De energietransitie wordt gestimuleerd door een actief beleid van de overheid die in samenwerking met o.a. werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties de volgende ambitieuze doelen hebben vastgelegd in het SER Energieakkoord van 2013:

  • 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023
  • Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar en 100 PJ in 2020
  • 49% minder CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990)

Er zullen daarom aanvullende maatregelen worden getroffen. Het zijn noodzakelijk stappen om de mondiale klimaat- en energieafspraken na te kunnen komen. Afspraken die er voor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde uiteindelijk beperkt blijft tot maximaal 2 °C in 2100.

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen worden genomen om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt momenteel voorbereid. Ook moeten ondernemingen binnenkort aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die ze treffen. Daarbij gaat het om de zogenaamde erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Wetcheckerenergiebesparing

Energiebesparing is dus al lang niet meer vrijblijvend. De overheid heeft een handige tool, Wetcheckerenergiebesparing, beschikbaar gesteld waarmee u kunt checken welke wet- en regelgeving voor uw organisatie van toepassing is.

De kans is dus groot dat u aan de slag moet met de energievoorziening in uw gebouw. Waarom zou u daarbij geen gebruik maken van de kennis van een betrouwbare partner die uw energieverbruik kan terugdringen en tegelijkertijd kan helpen om het comfort in uw gebouw te verbeteren.

Back To Top